fbpx

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Agencja Reklamowa Expansa sp. z o.o., ul.Błotna 25, 61-423, Poznań, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania serwisu .

Dane kontaktowe administratora Z administratorem – Agencja Reklamowa Expansa sp. z o.o. można skontaktować się:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – Agencja Reklamowa Expansa sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych, biuro@expansa.pl lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisie expansa.pl.


Podstawy prawne przetwarzania danych:

  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 20aa, art. 20ab, art. 20ac.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres do póki Pan/Pani samodzielnie nie poinformują Administratora o usunięcia Państwa danych.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Jest to możliwe po wcześniejszym kontakcie z Administratorem na mail biuro@expansa.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.